0814 466 466

Trang chủ  >  Tư vấn môi trường  >  Hồ sơ pháp lý môi trường  >  Hồ sơ môi trường cần thiết

Hồ sơ môi trường cần thiết

Đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường là các hồ sơ quản lý môi trường, doanh nghiệp phải thực hiện trước khi đi vào hoạt động.

Nếu doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng vẫn chưa có một trong hai loại hồ sơ trên, Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định Doanh nghiệp phải thực hiện biện pháp khắc phục bằng cách lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản trong thời gian 36 tháng kể từ ngày văn bản này bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên, ngày 01/04/2018  là thời điểm kết thúc khoảng thời gian nói trên. Các đối tượng thuộc trường hợp này phải chờ các quy định tiếp theo.

Ngoài các hồ sơ môi trường trên, Công Ty TNHH Môi Trường Tân Hòa Phát gửi đến Quý Doanh nghiệp bảng kiểm tra các hồ sơ môi trường, các loại báo cáo cần phải thực hiện trong quá trình đi vào hoạt động.

STT Hoạt động Hồ sơ môi trường/báo cáo liên quan

Tần suất/thời gian thực hiện trong năm

Tình trạng
Chưa có
1 Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường (nếu hồ sơ môi trường của Quý Doanh nghiệp là ĐTM hoặc Đề án bảo vệ môi trường chi tiết) Thực hiện theo từng giai đoạn của dự án. Đối với những dự án có nhiều giai đoạn thì thực hiện từng giai đoạn
2 Báo cáo giám sát môi trường/Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ theo cam kết trong báo cáo ĐTM/kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Định kỳ 03 tháng/lần, 06 tháng/lần hoặc 1 năm/lần tùy theo quy định trong hồ sơ môi trường đã được phê duyệt/xác nhận, hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng.
3 Phát sinh chất thải sinh hoạt Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt với đơn vị có chức năng Duy trì ký kết hợp đồng và chuyển giao cho đơn vị có chức năng hoặc tự xử lý theo đúng quy định của pháp luật (đối với trường hợp tự xử lý, đơn vị phải có phê duyệt ĐTM, bãi chôn lấp hợp vệ sinh, xác nhận hoàn thành các công trình xử lý chất thải đúng quy định).
4 Phát sinh chất thải công nghiệp Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải công nghiệp với đơn vị có chức năng Duy trì ký kết hợp đồng và chuyển giao cho đơn vị có chức năng hoặc tự xử lý theo đúng quy định của pháp luật (đối với trường hợp tự xử lý, đơn vị phải có phê duyệt ĐTM, xác nhận hoàn thành công trình BVMT đảm bảo hiệu quả xử lý).
5

 

Phát sinh chất thải nguy hại (CTNH) Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH/Báo cáo quản lý CTNH lần đầu Chỉ thực hiện 1 lần khi bắt đầu có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại
Hợp đồng vận chuyển, xử lý CTNH với đơn vị có chức năng Tùy vào thời điểm ký kết và thời hạn hợp đồng
Các liên chứng từ xử lý CTNH Phát hành chứng từ CTNH và nhận lại chứng từ đã được chủ xử lý xác nhận
Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm 1 lần/năm

Nộp sở TNMT trước 31/01 năm sau

6 Xả nước thải trên 5 m3/ngày.đêm Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước -Thực hiện khi có hoạt động xả thải vào nguồn nước (Báo cáo xả thải).

Nước khi xả vào nguồn nước (Đề án xả thải).

-Chậm nhất 90 ngày trước khi giấy phép hết hạn, phải gia hạn giấy phép

Sổ theo dõi lưu lượng nước xả thải Thực hiện hàng ngày
Báo cáo xả nước thải định kỳ Tùy theo quy định trên giấy phép
7 Khai thác nước ngầm trên 10 m3/ngày.đêm Giấy phép khai thác nước dưới đất Thực hiện khi có hoạt động khai thác nước ngầm 10m3/ngày.đêm (không áp dụng cho những khu vực cấm khai thác: mực nước ngầm suy giảm, đã có nước máy đi qua)

Chậm nhất 90 ngày trước khi giấy phép hết hạn, phải gia hạn giấy phép

Sổ theo dõi lưu lượng nước khai thác Thực hiện hàng ngày
Báo cáo tình hình sử dụng và khai thác nước dưới đất định kỳ Tùy theo quy định trên giấy phép

Ghi chú: Tùy theo quy mô hoạt động, ngành nghề,... mà Doanh nghiệp sẽ cần thực hiện các hồ sơ môi trường khác nhau. Nội dung trên là các yêu cầu phổ biến và chỉ mang tính chất tham khảo dành cho Doanh nghiệp, không áp dụng cho bất cứ một trường hợp cụ thể nào.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công Ty TNHH Môi Trường Tân Hòa Phát
Đường 30/04, Tổ Dân Phố 1, Phường Khánh Xuân, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại: 0814 466 466 – 0932 790 577
www.moitruongtanhoaphat.com

Đánh Giá Khách hàng post
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *